Jak przebiega proces kasacji pojazdu?

Pierwszą kwestią pozwalającą na rozpoczęcie kasacji auta jest przekazanie go wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą prawo własności firmie, która tę kasację przeprowadzi, a firma ta po kasacji pojazdu wydaje zaświadczenie o przeprowadzeniu demontażu samochodu, które jest podstawą do jego wyrejestrowania.

Proces demontażu auta rozpoczynamy od pomiaru masy pojazdu przeznaczonego do kasacji. Kolejnym etapem jest ocena sprawności auta – nasi mechanicy oceniają stan techniczny pojazdu i określają, które podzespoły będą nadawały się do odsprzedaży. Po ocenie auta rozpoczyna się osuszanie auta. W tym momencie z pojazdu  zostają usunięte substancje oraz materiały zaliczane do odpadów niebezpiecznych, np. paliwo, akumulator, oleje, płyn hamulcowy itp.. Każdy z tych materiałów zostaje bezpiecznie zutylizowany. Następnie rozpoczyna się demontaż wnętrza auta oraz części które nadają się do ponownego użycia bądź regeneracji. Części te zostaną sprzedane jako części używane.

Pozostałe elementy pojazdu poddajemy recyklingowi, który pozwala odzyskać z pojazdów wiele wartościowych surowców – aluminium, stal, tworzywa sztuczne, szkło. Podczas tego procesu recykling samochodu obejmuje nawet ponad 90% masy pojazdu przekazanego do złomowania. Recyklingowi poddawane są takie elementy pojazdu jak karoseria, szyby, uszczelki, elementy instalacji elektrycznej, zderzaki, opony.