Jakie pojazdy podlegają obowiązkowej kasacji?

Kasacja pojazdu to proces, który jest niezbędny, gdy samochód nie nadaje się już do dalszej eksploatacji. W Polsce istnieją określone przepisy regulujące, które pojazdy muszą zostać poddane kasacji. W tym wpisie przybliżymy, jakie pojazdy podlegają obowiązkowej kasacji oraz co to oznacza dla właścicieli.

Definicja pojazdu wycofanego z eksploatacji

Pojazd wycofany z eksploatacji to taki, który nie może być dłużej używany na drodze, zazwyczaj z powodu jego złego stanu technicznego, zużycia lub uszkodzenia, które sprawiają, że naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa. Pojazdy te muszą zostać odpowiednio zdemontowane i zutylizowane, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko.

Pojazdy podlegające obowiązkowej kasacji

 1. Pojazdy powypadkowe:
  • Samochody, które uległy poważnym wypadkom i zostały zakwalifikowane jako „szkoda całkowita” przez ubezpieczyciela, podlegają obowiązkowej kasacji. Naprawa takich pojazdów jest często nieopłacalna lub technicznie niemożliwa.
 2. Pojazdy wycofane z ruchu:
  • Pojazdy, które zostały wycofane z ruchu drogowego przez właściciela, muszą zostać poddane kasacji, jeśli nie będą już używane. Dotyczy to pojazdów, które są stare, mocno zużyte lub mają poważne wady techniczne.
 3. Pojazdy nie spełniające norm emisji spalin:
  • Starsze pojazdy, które nie spełniają aktualnych norm emisji spalin, mogą być objęte obowiązkową kasacją, szczególnie w miastach z wysokim poziomem zanieczyszczeń powietrza. To ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
 4. Pojazdy porzucone:
  • Pojazdy porzucone na drogach publicznych, parkingach czy innych miejscach publicznych, jeśli nie są odebrane przez właściciela w wyznaczonym terminie, mogą zostać poddane kasacji przez odpowiednie władze lokalne.
 5. Pojazdy zagrażające bezpieczeństwu:
  • Pojazdy, które ze względu na swój stan techniczny stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach, muszą zostać wycofane z eksploatacji i poddane kasacji.

Procedura kasacji pojazdu

Kasacja pojazdu w Polsce wymaga przeprowadzenia kilku kroków:

 1. Wybór stacji demontażu:
  • Wybierz licencjonowaną stację demontażu pojazdów (SDP), która jest uprawniona do prowadzenia działalności związanej z recyklingiem pojazdów.
 2. Przygotowanie dokumentów:
  • Przygotuj dokumenty pojazdu, takie jak dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli była wydana) oraz dowód tożsamości właściciela pojazdu.
 3. Przekazanie pojazdu:
  • Dostarcz pojazd do wybranej stacji demontażu. Jeśli pojazd nie jest zdatny do jazdy, stacja może zorganizować jego transport.
 4. Otrzymanie zaświadczenia:
  • Po przeprowadzeniu demontażu, stacja demontażu wystawi zaświadczenie o demontażu pojazdu, które jest niezbędne do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji.
 5. Wyrejestrowanie pojazdu:
  • Z zaświadczeniem o demontażu udaj się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania i dokonaj wyrejestrowania pojazdu.

Korzyści z kasacji pojazdu

Kasacja pojazdu przynosi wiele korzyści zarówno dla właściciela, jak i dla środowiska:

 • Bezpieczeństwo: Usunięcie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie poprawia bezpieczeństwo na drogach.
 • Ochrona środowiska: Prawidłowa kasacja i recykling pojazdów zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, umożliwiając odzysk materiałów i zmniejszenie ilości odpadów.
 • Korzyści finansowe: W niektórych przypadkach można odzyskać część kosztów poprzez sprzedaż wartościowych części lub złomu.

Podsumowując, kasacja pojazdów to ważny proces, który dotyczy różnych typów pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przestrzeganie przepisów dotyczących kasacji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i ochrony środowiska. Jeśli Twój pojazd kwalifikuje się do kasacji, warto dokładnie zapoznać się z procedurami i skontaktować się z odpowiednią stacją demontażu.